SAHİ HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ?

SAHİ HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ?

Gülçin Tüzel Dokur | 24/06/2020

 •  Sıfır Rakamını Kim Buldu?

Sıfırın MÖ 450 yıllarında Orta Amerika'da yaşayan Maya kabilesinde kullanıldığına dair kanıtlar vardır. M.S. 800 civarında ise Hintliler sıfıra benzer bir sembol kullanmışlardır. Hindistan'dan yayılan sıfır, M.S. 1400 yıllarında Avrupa'da da benimsenmiş ve kullanılmıştır. Sıfır sözcüğü büyük olasılıkla Arapça sifr sözcüğünden türemiştir. Sifr ise Hintçe'de boş anlamına gelen sunya sözcüğünün tercümesidir.


 • Pi Sayısı Adını Nereden Alır?

Pi sayısı ismini, Yunanca περίμετρον yani "çevre" sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden alır. Bu harf Latin Alfabesi'nde Pİ ile sembolize edilir. Ayrıca pi sayısı Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.


 • Arılar Neden Sadece Altıgen Petekler İnşa Eder?
Bir alanın maksimum kullanımı için en uygun geometrik şekil altıgendir." Altıgen hücre, en çok miktarda bal depolarken, inşası için en az balmumu gerektiren şekildir. Yani arı, olabilecek en uygun şekli kullanmaktadır. • Matematik sözünün, Antik Yunanca daki 'matetis' sözcüğünden geldiğini ve anlamının 'ben bilirim' demek olduğunu...


 • Üç basamaklı herhangi bir sayıyı  iki kere yanyana yazarak elde ettiğimiz yeni sayının, kesinlikle 7, 11, 13, 77, 91, 143, 1001 sayılarına kalansız olarak bölündüğünü ...


 • Yüz tane sıfır kullanılarak yazılan sayıya 1 googol sayısı dendiğini ve günümüzde en sık kullanılan arama motoru olan google kelimesinin googoldan geldiğini... 


 • Thales ve Pisagor'dan çok önce eski çin kaynaklarında dik üçgenlerin ve benzer üçgenlerin kullanıldığını... 


 • Doğadaki spiralin en çok deniz minarelerinin kabuklarında görüldüğünü... 


 • Eski yunanda matematiğin bugünkü müzik gibi popüler olduğunu... 


 • Binom üçgeninin daha önce Ömer Hayyam tarafından bulunduğunu...


 • Helisin sarmaşık bitkisinin ağaca tırmanırken çizdiği eğri olduğunu... 


 • 'Alice Harikalar Diyarında' adlı kitabı Levvis Carrol isimli bir matematikçinin yazdığını... 


 • Sonsuz farklı şekilde kar tanesi olduğunu...


 • Pisagor'un tarihte en çok bilmece üreten matematikçilerden olduğunu...


 • 9'un 9. kuvvetinin 9. kuvvetini üç rakamla elde edilebilecek en büyük sayı olduğunu ve bunu henüz kimsenin hesaplayamadığını...


 • 1729'un iki kübün açılımı olarak elde edilebilecek en küçük sayı olduğunu...


 • İstanbul’da aynı sayıda saç teline sahip iki kişinin yaşaması olasılığı 1′e çok yakın olduğunu... (“pigeonhole” prensibi)


 alıntı