GOYGOYCULUK YAPMAK

GOYGOYCULUK YAPMAK

Gülçin Tüzel Dokur | 12/05/2023

Vaktiyle Muharrem ayında kapı kapı dolaşıp dilenen tarikat mensubu dilencilere goygoycu denilirdi. Muharrem ayından iki gün önce Üsküdar'daki tekkelerine gidip şeyhlerinin yanında toplanır sonra dörder beşer ayrılarak semtlere dağılırlardı.

Muharrem aının birinci gününden onuncu gününe kadar kapı kapı dolaşıp ''Cenab_ı hak evvel, ab_ı kevserden sizlere de bizlere de kana kana içmeyi müyesser eylesin.'' Diye dua ederlerdi.

Ev sahibinin verdiği erzağı da tekkeye getirir, onuncu günü hepsi paylaşırdı.


Günümüzde bu deyip, boşboğazlık yapmak, gevezelik anlamında kullanılmaktadır.